Min Slægt

Min Slægt

Slægtshistorie

I denne blog kan man lægge kommentarer eller indlæg omkring mine/vores fælles - forfædre og aner.

Hattemager og Raadstuetjener i Køge

EfterlysningerPosted by Anne Elfengård Sunday, February 10 2008 14:19:07

I bogen "Degnen Peder Husum af Kallehauge" findes en oplysning om en bror til Dorthe Jensdatter Lund.

"Lars Birchedahl er født i Herlufmagle i April 1737 af forældrene skomager Niels Larsen og Hustru Dorthea Lund og døbt i byens kirke af daværende præst, Provst Thanch. Da han var stavnsbunden til Giselfeld Gods, kom han for at befries for disse lænker i sit 4de år til en morbroder af ham, som var hattemager og raadstuetjener i Køge og hed Golich Lund."

Således citerer L. F. La Cour Pastor Fyhn - og der fortsættes:

"I sit 14. år kom han (Lars Birchedahl) i Køge latinske Skole, hvis Rektor dengang var Professor Mag. Nicolai Sporon (død 1777). I denne skole var han i 4 år, hvorefter han ved Præsten i Fensmark's (Hr. Maars) hjælp sattes i Frederiksborg Skole og fik Plads i dens Mesterlektie under Rektor Johannes Schrøder."

Lars Birchedahl bor altså hos sin morbror fra 1741 til 1759. I Køge.

Golic - Golich - Gullik - Gullich - alle alternative stavemåder (tror jeg) er blevet afprøvet. Ingen Lund.

Men der findes en Gullik Jensen, hattemager (f. 1710) - søn af Jens Pedersen Hattemager. Navnet Lund er ikke nævnt hverken hos faderen, sønnen eller søskende. Der findes en Dorthe Jensdatter fra 1714 - men den Dorthe Jensdatter Lund, vi har kendskab til er født i 1712, så med mindre dette er en revolutionerende afsløring, må jeg desværre erkende, at Gullik Jensen vist ikke er bror til min Dorthea Lund - eller Dorthe Jensdatter Lund.

Og dog - kan jeg ikke udelukke at han måske er halvbroder til hende. Det kræver så, at der lige bliver kigget på dødsfald i perioden 1710 til 1711.

Navnesammenfald er jo ikke et ukendt fænomen.

Men - ovennævnte historie bakkes op af Jens Jensen, som i sine erindringer på nettet har følgende tekst:

Ud for præstegårdshaven ligger et gammelt hus, som nu ejes af gdr. Kaj Rasmussen og er omdannet til hønsehus. Huset var i gammel tid degnebolig, og her har bl. a. degnen Lars Nielsen Birkedal (farfar til præsten Vilhelm Birkedal) boet.

Om Lars Birkedal kan efter Historisk Samfunds Aarbog for Præstø Amt 1934 oplyses, at Lars Birkedal var født i Herlufmagle 1737 som søn af skomager Niels Larsen. Da han var stavnsbunden under Gisselfeldt gods, kom han for at befries for disse lænker i sit 4de år til en morbroder i Køge og kom i Køge latinske skole og senere til Frederiksborg skole, der demitterede ham til universitetet 1761, og han tog artium. Han var derefter skolelærer forskellige steder, bl. a., i Skelby 6 år, blev derpå skolelærer i Hammer 1769 og gift med Frederikke Louise Parelius, en datter af degnen i Hammer. I Hammer forestod han skolen i 2½ år, samtidig med at han forrettede sin svigerfars embede. 1771 overtog han tillige degneembedet. Hans kone døde 1802, hvorefter han sad i embedet til 1811. Han døde i Nr. Jernløse 1830.
Jeg mindes, at der vistnok i 1920'erne i Sydsjællands Venstreblad stod omtalt et bønskrift, som var fundet vistnok i det kongelige arkiv, og som man mente var skrevet af Lars Birkedal. Det drejede sig om en pige, der tjente i Hammer Præstegård, og som havde fået et barn og efter den tids mening nu skulle straffes. Hun bad heri om at blive fritages for at blive straffet, da hun så kunne blive gift med en enkemand i Rødstofte, men som ikke ville gifte sig med hende, hvis hun blev straffet. Hun påtog sig hele skylden selv. Hendes kæreste ville gerne gifte sig med hende, men han var blevet tvunget til at tage en enke og en gård i Ring og kunne altså ikke gifte sig med hende. Om der blev taget hensyn til bønskriftet vides ikke.

Og - skulle nogen forbipasserende her have oplysninger, som kan lede til opklaringen af denne sag - så tøv ikke med lige at lægge en note til mig.

Opslag 629 i Kirkebogen for Køge - 1746 - Beviset er fundet:

Mandag d. 31 Jan.

Anne-Marie Cathrine Jensdatter hindes uægte Barn

Peter, aulet ved Corporal Thorenborg af Hr.

Ritmester (Gudis) Compagnie, da hun tiente

Hr OberstLieutn (Dreihsel), nu er hun at være

hos hendis broder Golich Jensen Lund, samme Barn

bar hendis Moder Jens Pedersen Hattemagers

Hustru og Golich Lunds Kone gich hos, Fadderne

vare Villum Fatt???, Caspar Thomasen og

Karen Sørensdatter

Oppslag 117

Mandag d. 14 Martz

Anne-Marie Jensdatter Lunds uægte Barn Peter

hun Er Gotlieb Hattemagers Syster

Dermed er det fastslået - at Dorthe Jensdatter Lund er født i 1714 i Køge og dør i en alder af 78 og ikke 80.

  • Comments(0)//ane-blog.elfengaard.dk/#post10

Leje / Bahus slægterne

EfterlysningerPosted by Anne Elfengård Sunday, August 26 2007 07:32:46

Den 22/7-1753 er Sophie Amalia Leje gudmor til Johan Christian, søn af (citat fra KB Værslev) Hans Excellence Greve Henning Bierring.

Hendes far Johan Henrich Leje og hendes bror Andreas Leje er mellem fadderne.

Hendes mor, Mette Kirstine Bahus er ikke nævnt i denne optegnelse.

Sophie Amalie er født i Bregninge 1714 - opslag 173

Johan Henrick Leje og Mette Kirstine Bahus er gift i Bregninge 1713 - opslag 171.

Hvis nogen kender til slægterne Leje og Bahus hører jeg gerne fra jer, for jeg kan ikke finde nogen oplysninger om Johan og Mette.

  • Comments(0)//ane-blog.elfengaard.dk/#post9

Lars Hansen

EfterlysningerPosted by Anne Elfengård Monday, August 06 2007 18:21:16

Lars Hansen - møller i Frydendal mølle - født 1733 - Død 1800. 67 år gammel.

Lars Hansen moller i Frydendahl Molle 19 Mar 1800 pg 1136 1150 1154 1160 1162 1172 1218 1220 1231 1257 1262 1386
WIFE: Ane Margrethe Pedersdtr
CH: Rasmus Hansen 26 home / Frydendahl Molle
Hans Henrich Hansen 34 = ... moller i Tollose Molle
Ane Cathrine Hansen = O. Grandjean forpagter i Norager, Saebyegaard
Sidse Marie Hansen = Jens Larsen (dod by 26 may 1802) moller i Rangle Molle
Ellen Kirstine Hansen = Peder Thomasen i Terslose Molle
Sophie Amalia Hansen = Hans Birkedahl i Rangle Molle / i Nestved
Else Hansen (dod) = Peder Pedersen Hammer i Villerups Molle
CH: Ane Margrethe Pedersdtr 7
observer: Hans Henrich Hansen i Tollose Molle
gd: Henneberg
wgd: sadelmager Jens Henrich Berg i Frydendahl / proprietaer Meldahl i Bentzonslund
[Frydendal gods, Holbaek; Bk 3 & 4 1761-1816; film 41152]

Jeg søger Lars Hansens forældre, og har fundet nedenstående, som KUNNE være en mulighed, da der er mange sammenfald i forhold til allerede fundne data. Lars's brødre: Niels Hansen - møller i Mjerløse Mølle, og hans skifte nævner 2 brødre mere, nemlig Frederich Hansen, Krummerup Mølle og Christen Hansen, gmd. i Krogerup.

Frederich Hansen Moller i Kimmerslev Molle 16 Aug 1706 pg 34 WIFE: Margrethe Henrichsdtr (?=2. Christian Michelsen )
CH: Christen Frederichsen 15 (? Christian Frederichsen )
Cathrine Frederichsdtr 12
Hans Frederichsen 8 - ([Anne Elfengård] (Er dette Lars Hansens far?)
? Nelaus Hansen 's born i Heined
guard: Henrich Hansen Moller i Ortved Molle / Frederich Hansen i Vigersted wgd: Christen Michelsen Melling [Svenstrup gods, skpr; Book 1 1702-1733; FHL film 41365] Hvis nogen har oplysninger, som kan bekræfte dette hører jeg gerne fra jer. smiley

  • Comments(0)//ane-blog.elfengaard.dk/#post7

Wilhelm Birchedahl

EfterlysningerPosted by Anne Elfengård Sunday, April 01 2007 08:57:35

I Lars Birchedals skifte er Wilhelm Birchedahl, student i Kbh. nævnt.

Er der nogen, der har yderligere oplysninger om ham??

Lars Birchedahl former sogndegn of Hammer & Lundbye Menninghede, dod w/ pastor Fyhn i N.Jernlose d.20/21 May 1830 pg 279
282/3
CH: forvalter Birchedahl i Aalebekgaard, Moen (dod)
CH: 4 daus - 2 of which are givte
Wilhelm Birchedahl student i Khvn
madam .... = afg Thomas Husum praesten i Wigersted & Qvontsbye Menninghede
madam .... = afg .. Wulf i Torbenfeldt ved Frydendahl
Ester Birchedahl ugift home
[Merlose-Tuse Herred, Holbaek; Bk 4 1827-32; film 49327]

Svaret kom pr. mail.

Hej Anne, Tillykke med din nye side ! Den student, Wilhelm Birchedahl, som du efterlyse er : Schøller Parelius Vilhelm Birkedal, 1809-89. Werner
  • Comments(0)//ane-blog.elfengaard.dk/#post4