Min Slægt

Min Slægt

Slægtshistorie

I denne blog kan man lægge kommentarer eller indlæg omkring mine/vores fælles - forfædre og aner.

Anders Bager

SlægtsforskningPosted by Anne Elfengård Sunday, September 02 2012 15:48:06

Anders Bager f. 1575 i Odense som søn af Oluf Nielsen Bager

I den sidste del af 1500 tallet var Anders Bager sømand og sejlede på hhv. Norge og Europæiske destinationer. Han blev borger i Bergen for at kunne foretage handel der.

Vi ved, at Køge havn tilsander flere gange i starten af 1600 tallet og dette sætter en stopper for sejladsen. Derfor kan det med sikkerhed siges, at Anders Bagers borgerskab i Bergen ligger i slutningen af 1500 tallet.

Fra 1608 til 1631 er han dog udskænker i Køge med domicil i Rådhuskælderen.

i 1633 foretages der høring i Køge i sagen om et lille hul i Mads Ravns badstue, hvorfra vandet, når borgmesteren badede løb ind til naboen Peder Jørgensen Kræmmer -

Mads Ravn havde masser af vidner, som også gerne vidnede falsk, men kræmmeren kunne ikke finde nogen, som kunne huske noget. Dog blev det Anders Bager, der viste sig at have en aldeles fortræffelig hukommelse, eller må have skrevet alt ned i sin regnskabsbog, det bedste vidne for Peder Kræmmer.

Han fortæller -

At 1594, den første dag i marts kom han [Anders Olufsen Bager] med sin sal. broders, Claus Baggers [Køge-borgmesterens] Skude fra Rostock her på reden i Køge, og samme dag ved 11 slet middag døde salig Tord Boesen."

d. 8/3-1598 bliver Anders Bager forlovet med Tord Boesensdatter - Bodil, som samme år har en nabotvist, hvor Claus bager hjælper til i sin egenskab af borgmester. Hun residerer på Torvet 3

Herefter kommer så alle Anders Bagers data for dagen d. 2/9-1633, hvor han vidner i sagen.

Anno 1599 - fik Hans rasmussen Birgitte Tords (enke efter Tord Boesen)
(oplysninger vigtige for sagen, idet Ander Bager vidner, at han aldrig har set noget hul - skønt han har været i de tilstødende gårde på visit)

Sammen med Anders Bager vidner jørgen Kopsætter, som dør i 1639, at i de 10 år han havde boet i byen, havde han kopsat Mads Ravn en til 2 gange om året, og det vand han brugte løb ud ad badstuen, men hvor vidste han ikke.

Jorgen Steinlin kopsaetter borger i Kioge 24 May 1639 pg 226 bk 3 (67 294 bk 2)
WIFE: Ellen Andersdtr
CH: Hans Jorgensen 14 (gd: Rasmus Poulsen )
wgd: Anders Bager
[Koge Byfoged, Khvn skpr; Book 4 1622-1644; film 48288]

(Ellen Andersdatter - datter af Anders Bager)

Anders Bager ses at have forpagtet stadskælderen i årene 1608-31, hvorefter han købte Torvet 19 af sin bror. Gården brændte i 1633 under den store brand og efter genopbygningen var Anders Bager i bundløs gæld og måtte til sidst forlade gården.

I 1628 er der en sag om 16 potter vin, og i denne sag vidner såvel hustru nr. 2 Anne Hansdatter såvel som sønnen Oluf Andersen Bager.

Anders Bagers Gård – nuv. Nr. 19 på torvet i Køge

Anders Bager overtog gården i 1630 efter sin Broder Claus Bager, og Mads Ravn var ikke meget for at overlade ham sin kones anpart i gården på Torvet. Det skete først efter megen diskussion ved bytinget ifølge tingbogen 10/5, 31/5, 12/7,26/7 og 23/8-1630

Efter gårdens brand i 1633 satte Ander Bagger sig i stor gæld for at få genopbygget gården – bl.a. lånte han 1634 – 7/5 – 2510 carolus gylden af en købmand i Amsterdam, Arent Bosmann mod pant i sin nyopbyggede gård.

1636- 28/6 – blev Anders Bager krævet for gælden. Ifølge tingbogen ønskede hans kreditorer ham indsat i gældsfængsel ifølge en kgl. Forordning af 1/7 1623

Sønnen Anders Andersen, kaldet lille Anders, mødte for ham, og han ses at have fået henstand. 1639 27/5 blev lånet fornyet ifølge skødeprt.

(her får vi så søn nr. 2)

1642 var det galt igen. Lille Anders mødte igen og denne gang i rådstueretten. Gården blev vurderet til 1900 rdl. Og det oplystes, at den bestod af 15 bindinger til gaden, ligesom det hedder, ”at byens stræde derigennem går”, desuden var der 5 bindinger til gårdsiden. (Rådstueprt. 12/7, 19/7, 2/8,30/8,20/9)

Den var nu kommet på Københavnskje kreditores hænder og 1642 5/12 mødte universitetsridefoges Hans Madsen op i Gården og gav på de Københavnske kreditorers vegne Anders Bager 8 dages varsel til at betale sin gæld.

Gården led derefter den skæbne at falde i Svensken hænder. Den blev nedrevet og brugt til lejren ved Brønshøj.

Søn Nr. 3 er Peder Andersen Bager.

Side 241
Tingbogen 23/9-1633 viser, at Anders Bager giver skøde til Niels Adsersen Skrædder på en gård med hosliggen våning i Kirkestræde, hvori Niels Adsersen og kandestøber Frants von Güllick bor til leje. Denne tilskødning hænger nok sammen med kapital manglen til torvet 19 - se ovenfor.

Med reference til denne kanderstøber - ses Gullick Olufsen Bager f. 1635 (far Oluf Andersen Bager) i Køge gift med Maren Pedersdatter og herefter går slægten videre til Dorthe jensdatter lund, som bliver gift med Niels Larsen Birchedahl

På samme måde som Anders Bager forsvinder fra historien i Odense - forsvinder også Ebbe Bager fra Odense - han dukker også op i Køge. Og dermed har vi fyldt nogle af de historiske huller ud, som er i "studier over det fynske rådsaristokrati."

Og det er jo ikke første gang - jeg modbeviser historiske "fakta"

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.